Update Midwinter Party nr2

Beste bewoners,

Over enkele weken vindt onze eerste Midwinter Party van de Messemaker plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Op het inventarisatie formulier hebben jullie de wensen ten aanzien van de drank kunnen aangeven. Hieruit is naar voren gekomen dat er ten opzichte van de zomeractiviteit veel meer wijndrinkers zijn dan bierdrinkers. Op zich is dit voor de winter logisch. Het heeft echter wel invloed op de eigen bijdrage. Wijn is tenslotte duurder dan bier.

De eigen bijdrage hebben wij moeten verhogen naar € 18,50 voor volwassenen. Voor de kinderen blijft de bijdrage € 7,50.

Mocht er na afloop van het event geld over zijn, dragen wij dit over aan de organisatie van het zomerevenement.

Volgende week ontvangen jullie per mail een betalingsverzoek. Om zelf niet alles voor te hoeven schieten, vragen wij jullie de bijdrage voor 20 januari 2018 over te maken. Het rekeningnummer volgt nog in de mail.

Met vriendelijke groet,

Commissie Midwinter Party